Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokPoradnikiJęzykowePrzystępna gramatyka angielska

37,90  30,30 

Przystępna gramatyka angielska

Kategoria:

Gramatyka języka angielskiego da się lubić!

Szybko zobaczysz efekty,
zbudujesz swój sukces językowy i zrealizujesz swoje cele!

Idealna książka do nauki gramatyki języka angielskiego!

Podręcznik prezentuje podstawowe zasady gramatyki angielskiej oraz zwraca szczególną uwagę na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadają wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę.

Formy nieosobowe czasowników, takie jak bezokoliczniki i imiesłowy, odgrywają bardzo ważną rolę w języku angielskim. Za ich pomocą tworzona jest na przykład większość czasów gramatycznych, strona bierna, a funkcjonowanie czasowników posiłkowych modalnych możliwe jest praktycznie tylko w połączeniu z bezokolicznikami. Ponadto formy nieosobowe występują bardzo często w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a niekiedy jedynymi poprawnymi konstrukcjami są te, które zawierają tylko formy nieosobowe.

Mamy sposób na język angielski!

Książka omawia angielskie czasowniki i czasy oraz charakteryzuje wszystkie rodzaje istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania ich równoważników zawierających formy nieosobowe.

Zawarte  ćwiczenia umożliwiają praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, który umożliwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ćwiczeń dotyczących równoważników zdań podrzędnie złożonych umożliwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi.

Pozycja niniejsza może być pomocna dla osób uczących się języka angielskiego, mających podstawy tego języka, jak i zaawansowanych, które chcą sobie usystematyzować nabytą wiedzę, względnie ją odświeżyć.

SPIS TREŚCI

Od autora 11
I. OKREŚLNIKI – DETERMINERS
1. Przedimki nieokreślone
2. Przedimek określony
3. Określniki wskazujące
4. Określniki pytające i względne
5. Określniki dzierżawcze
6. Some, any, no, each, every, all, both, either, neither, other, another – jako określniki
7. Określniki „oceniające”
8. Liczebniki
9. Określanie czasu zegarowego, dat i numerowanie
II. RZECZOWNIKI – NOUNS
10. Rodzaj rzeczowników
11. Liczba rzeczowników
12. Forma podstawowa rzeczowników
13. Forma dzierżawcza – dopełniacz saksoński
14. Podwójny dopełniacz
15. Podział rzeczowników
16. Funkcje rzeczowników w zdaniu
III. PRZYMIOTNIKI – ADJECTIVES
17. Budowa przymiotników
18. Formy przymiotników
19. Stopniowanie przymiotników
20. Konstrukcje porównawcze
21. Funkcje przymiotników w zdaniu
IV. PRZYSŁÓWKI – ADVERBS
22. Rodzaje przysłówków i ich podział
23. Stopniowanie przysłówków
24. Konstrukcje porównawcze
25. Miejsce przysłówków w zdaniu
V. ZAIMKI – PRONOUNS
26. Zaimki osobowe
27. Zaimki dzierżawcze
28. Zaimki zwrotne i emfatyczne
29. Zaimki wskazujące, pytające i względne
30. Zaimki nieokreślone
VI. PRZYIMKI – PREPOSITIONS
31. Zastosowanie przyimków
32. Porównanie przyimków angielskich i polskich
VII. SPÓJNIKI – CONJUNCTIONS
33. Spójniki współrzędne
34. Spójniki podporządkowujące 7
VIII. CZASOWNIKI – VERBS
IX. BEZOKOLICZNIKI – INFINITIVES
35. Formy bezokoliczników
36. Bezokoliczniki bez partykuły „to”
37. Funkcje bezokoliczników w zdaniu prostym
38. Funkcje bezokoliczników w zdaniu złożonym
39. Bezokoliczniki w konstrukcji: „Verb + Object + Infinitive”
40. Bezokoliczniki w konstrukcji: „for + Object + Infinitive”
41. Bezokoliczniki w konstrukcji: „of + Object + Infinitive”
X. IMIESŁOWY – PARTICIPLES
42. The Present Participle
43. The Past Participle
44. The Perfect Participle
45. Konstrukcja absolutna
XI. RZECZOWNIKI ODSŁOWNE – GERUNDS
46. Funkcje formy Gerund
47. Formy gerundialne i bezokolicznikowe
XII. STRONA BIERNA – THE PASSIVE VOICE
48. Użycie strony biernej
XIII. TRYBY – MOODS
49. Tryb rozkazujący
50. Tryb łączący
51. Tryb łączący teraźniejszy
52. Tryb łączący przeszły
53. Tryb łączący zaprzeszły
XIV. CZASOWNIKI POSIŁKOWE – AUXILIARY VERBS
54. Czasowniki posiłkowe zasadnicze
55. Czasowniki posiłkowe modalne
XV. CZASY GRAMATYCZNE – GRAMMATICAL TENSES
56. Czas teraźniejszy prosty – Present Simple Tense
57. Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous Tense
58. Present Perfect Tense
59. Present Perfect Continuous Tense
60. Czas przeszły prosty – Past Simple Tense
61. Czas przeszły ciągły – Past Continuous Tense
62. Czas zaprzeszły – Past Perfect Tense
63. Czas zaprzeszły ciągły – Past Perfect Continuous Tense
64. Wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Present Simple i Present Continuous
65. Wyrażanie przyszłości za pomocą konstrukcji z „be going to”, „be to” i „be about to”
66. Czas przyszły prosty – Future Simple Tense
67. Czas przyszły ciągły – Future Continuous Tense
68. Future Perfect Tense
69. Future Perfect Continuous Tense
70. Future in the Past
71. Future Continuous in the Past
72. Future Perfect in the Past
73. Następstwo czasów
XVI. ZDANIA PODRZĘDNE RZECZOWNIKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI – NOUN CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS
74. Zdania podrzędne podmiotowe
75. Równoważniki zdań podrzędnych podmiotowych
76. Zdania podrzędne orzeczeniowe (orzecznikowe)
77. Równoważniki zdań podrzędnych orzeczeniowych
78. Zdania podrzędne dopełnieniowe
79. Mowa niezależna i zależna
80. Konstrukcje zdaniowe z „wish” i „if only”
81. Równoważniki zdań podrzędnych dopełnieniowych
XVII. ZDANIA PODRZĘDNE PRZYMIOTNIKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI – ADJECTIVE CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS
82. Zdania przydawkowe określające
83. Równoważniki zdań przydawkowych określających
84. Zdania przydawkowe nieokreślające
85. Równoważniki zdań przydawkowych nieokreślających
86. Zdania przydawkowe łączące
XVIII. ZDANIA PODRZĘDNE PRZYSŁÓWKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI – ADVERBIAL CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS
87. Zdania podrzędne okolicznikowe czasu
88. Równoważniki zdań czasowych
89. Zdania podrzędne okolicznikowe miejsca
90. Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny
91. Równoważniki zdań przyczynowych
92. Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu
93. Zdania podrzędne okolicznikowe porównawcze
94. Zdania podrzędne okolicznikowe ustępstwa
95. Zdania podrzędne okolicznikowe skutkowe
96. Równoważniki zdań skutkowych
97. Zdania podrzędne okolicznikowe celu
98. Równoważniki zdań celowych
99. Zdania podrzędne warunkowe i okresy warunkowe
100. Okresy warunkowe w mowie zależnej
101. Równoważniki zdań podrzędnych warunkowych
XIX. ZESTAWIENIE FORM CZASOWNIKOWYCH – LIST OF VERB FORMS
102. Tryb orzekający
103. Tryb rozkazujący
104. Tryb łączący
105. Odpowiednik polskiego trybu przypuszczającego
XX. KLUCZ DO ĆWICZEŃ – KEY
106. Określniki
107. Rzeczowniki
108. Przymiotniki
109. Przysłówki
110. Zaimki
111. Przyimki
112. Bezokoliczniki
113. Imiesłowy
114. Rzeczowniki odsłowne
115. Strona bierna
116. Czasowniki posiłkowe modalne
117. Czasy gramatyczne
118. Zdania podrzędne rzeczownikowe i ich równoważniki
119. Zdania podrzędne przymiotnikowe i ich równoważniki
120. Zdania podrzędne przysłówkowe i ich równoważniki
XXI. WYKAZ CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – LIST OF IRREGULAR VERBS
XXII. INDEKS – INDEX
XXIII. WYBRANA BIBLIOGRAFIA – SELECTED BIBLIOGRAPHY

Waga 360 g
Autor

Ryszard Purski

Format

140×200

Ilość stron

300

ISBN

9788379001491

Oprawa

miękka

Rok wydania

2014

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o produkcie!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *