Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAutorzyWojciech Łęcki
Psychoskok

Wojciech Łęcki

Wojciech Łęcki poeta, satyryk, dramaturg, krytyk literacki, dziennikarz. Z zawodu mgr.inż. mechaniki-automatyki-logistyki. Absolwent bydgoskiej ATR, PW I SGH.

Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m,in. XXX MLP w Poznaniu (2007) na Książkę Roku za tom erotyków ,, Fuga na ziarnko piasku”

Wiersze i recenzje publikował w

,, Radarze”, ,, Poezji”, ,, Autobiografiach”, ,, Akcencie”, ,, Akancie”,

,, Wieściach”, ,, Sztuce”, ,, Poradniku Muzycznym”, ,, Liście Oceanicznym”

oraz czeskim ,, Psi wino”.

Wydał 13 zbiorów poezji i 5 książek satyrycznych. Jego wiersze przetłumaczono na angielski, niemiecki, norweski, czeski i litewski. Zamieszczone zostały w kilkunastu antologiach. Opowiadania drukował w ,, Twórczości” i ,, Autobiografiach”.

Laureat ogólnopolskich konkursów dramatycznych. Autor opartego na własnych przeżyciach dramatu ,, Kto tu posprząta”, libretta do oratorium pt. ,, Konradorium”, monodramatów oraz autorskiego programu kabaretowego pt. ,, Walenie do Europy”.

Brał czynny udział w niepokojach społecznych w latach 1968, 1970, 1976, 1980, 1981 i 1989. Współzałożyciel pierwszej komórki ,, Solidarności” w płockiej Petrochemii. Współzałożyciel i redaktor naczelny tygodnika wojewódzkiego ,, Goniec Obywatelski”, założyciel i redaktor naczelny periodyku literackiego ,, Nawias”. Członek SPP, ZAiKS-u i SKE.

Jako dziennikarz napisał setki recenzji literackich, teatralnych i muzycznych. Pisał również felietony.