Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAutorzyMarek Różycki Jr.

Marek Różycki Jr.

Marek Różycki jr. – urodzony w Zakopanem; dziennikarz, prozaik, felietonista, przez wiele lat kierował działem literackim w „Tygodniku Kulturalnym”, współredagował „Kulturę i Ty”, „TIM” – Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, „Zielony Sztandar”, Magazyn „Pan”, „Scenę”. Współpracował z wieloma tytułami – m.in.: z „Literaturą”, „Miesięcznikiem Literackim”, „Życiem Literackim”, „Nowym Wyrazem”, „Szpilkami”, „Urodą”, „Kobietą i Życiem”, magazynem „Ona” i chicagowskim „Relaxem” – specjalizując się w rozmowach, felietonach, szkicach i esejach o wybitnych twórcach polskiej kultury, sztuki, literatury oraz – w krótkich formach literackich. Współpracował także z „Krytyką Literacką”.

Od wielu lat jest korespondentem prasy polonijnej w U.S.A., Kanadzie, Litwie, Australii i Grecji. W Internecie – współpracuje m. in. z Salonem24.pl. Jest także rzecznikiem Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki.

Napisał m. in.: „Gwiazdy w oczach czyli Hollywood po polsku”, „Koszt doskonałości”. „Wisłocka w pigułce”, „Noce bez czułości”, „Karnawał w Sodomie”, „Artystyczny Bazar Różyckiego”. Na publikację czeka – zacny wybór – „Arystokraci Kultury i Sztuki„.

Jako poeta Marek Różycki jr. zadebiutował w 1977 na łamach miesięcznika „Nowy Wyraz”. Jego twórczość poetycka była nagradzana i publikowana m. in. w tytułach prasy literackiej: „Nowym wyrazie”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Życiu Literackim”, „Literaturze”, „TIM-ie” Tygodniowym Ilustrowanym Magazynie, „Kulturze i Ty”, „Tu i Teraz”.