Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAutorzyHenryk Śnieżek

Henryk Śnieżek

Henryk Śnieżek – 76 letni  dr nauk humanistycznych, specjalista w zakresie HACCH (systemu bezpieczeństwa żywności), autor podręczników i innych materiałów dydaktycznych  do przysposobienia obronnego i  edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych. Cieszy się w miarę dobrym zdrowiem. Prowadzi aktywny tryb życia. Codziennie wykonuje co najmniej  30 – minutowe ćwiczenia  fizyczne  o rożnej  intensywności . Skutecznie leczy cukrzycę I  stopnia ( tabletkową )  opracowaną przez siebie dietą. Poradnik pokazuje jego osobiste działania w zakresie prawidłowego żywienia, picia wody zjonizowanej, zapobiegania negatywnym emocjom i postępowania  w razie  ich wystąpienia oraz utrzymywania swojego organizmu w wysokiej sprawności fizycznej w świetle opinii w tych dziedzinach życia prezentowanych przez wybitnych specjalistów.