Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego - książki autorzy - Wydawnictwo Psychoskok
Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAktualnościMiędzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

11 września 2018 / Agnieszka
Międzynarodowy Dzień Głuchych lub Międzynarodowy Dzień Niesłyszących (ang. International Day for the Deaf) to święto corocznie obchodzone jest w ostatnią niedzielę września.  Po raz pierwszy ogłoszone zostało w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych, które ostatecznie przedłużono do pełnego tygodnia – Międzynarodowy Tydzień Głuchych  by uczcić powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku. Historia

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Głuchych został po raz pierwszy ogłoszony przez Światową Federację Głuchych (WFD) w 1958 roku. Dzień świadomości został później przedłużony do pełnego tygodnia, stając się Międzynarodowym Tygodniem Głuchych (IWD) .

Światowa Federacja Głuchych (WFD) jest międzynarodową, pozarządową organizacją krajowych stowarzyszeń osób niesłyszących i jest uznawana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) za organizację promującą prawa Głuchych.  RDO składa się ze 130 krajowych stowarzyszeń osób niesłyszących  i reprezentuje około 70 milionów osób głuchych na całym świecie.

Międzynarodowy Tydzień Głuchych jest uznawany przez społeczności Głuchych na całym świecie. Światowa Federacja Głuchych obchodzi Międzynarodowy Tydzień Głuchych w ostatnim tygodniu września, aby uczcić pierwszy Światowy Kongres Światowej Federacji Głuchych, który odbył się we wrześniu 1951 r.

Federacja Głuchych ogłosiła konkurs na najlepszy plakat upamiętniający to święto. Warto poinformować, iż wygrał go polski malarz Henryk Osten-Ostachiewicz (1911-1974), osoba niesłysząca. Plakat prezentował  twarz z przekreślonym uchem.

Cel

Najważniejszym celem Międzynarodowego Dnia Głuchych  jest przede wszystkim zwrócenie uwagi opinii publicznej i mediów (w tym także polityków, władz) na problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich osiągnięcia, prawa i niepokoje z jakimi zmagają się w codziennym życiu, m.in. sprawy związane z dyskryminacją.

Z tej to okazji organizuje się wszelkiego rodzaju marsze, spotkania oraz imprezy mające na celu propagowaniu praw ludzi niesłyszących. Lokalne lub krajowe władze z tej okazji przedstawiają swoje programy działania w tym kierunku.

W Polsce obchody organizuje Polski Związek Głuchych.

10 września 2011 w Sztokholmie i w pięciu innych miastach Szwecji, a także w innych krajach, odbył się po raz pierwszy Światowy Dzień Języków Migowych (ang. World Day of Signed Languages, WDSL). Organizatorami były Szwedki Juli af Klintberg i Alexia Lefebvre.

Literatura

Problem godnej opieki zdrowotnej w Polsce istnieje nie od dziś. To temat szeroki i wymagający omówienia wielu kwestii; jedną z nich stanowi ta dotycząca osób z ubytkami słuchu. Aleksandra Włodarczak jest autorką pracy „Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby„. Jej obszerna rozprawa traktuje o poważnym zagadnieniu, które zostaje nakreślone już na samym początku:

,,Tematyka osób głuchych w kontekście polskiej opieki zdrowotnej i jakości udzielanych im świadczeń rzadko staje się celem badawczym. Brak podejmowanych działań przekłada się na nieprzygotowanie personelu medycznego z zakresu specyfiki pracy z pacjentem głuchym, a nieznajomość charakterystyki tych pacjentów oraz nieznajomość ich języka powoduje liczne problemy komunikacyjne”.

 

Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby