Książki o tematyce religijnej - co czytać? - książki autorzy - Wydawnictwo Psychoskok
Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAktualnościKsiążki o tematyce religijnej – co czytać?

Książki o tematyce religijnej – co czytać?

18 lipca 2019 / Agnieszka

Religia jest systemem wierzeń i praktyk, które pozwalają ludzkości zbliżać się do sfery sacrum. Dzięki temu zmniejsza się nasz lęk przed śmiercią i skończonością. Poznajmy więc książki o tematyce religijnej i przekonajmy się, co czytać?

Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko. – Adam Mickiewicz, Ballady i romanse

Choć mówi się, że coraz więcej osób deklaruje brak wiary w Boga, tak naprawdę ateiści stanowią jedynie około 13% ogółu. Ponad 59% wszystkich ludzi uważa się za osoby religijne, a około 30% za wierzące, choć niepraktykujące. Religia jako zbiór wierzeń i praktyk zbliżający nas do sfery sacrum jest nam potrzebna do rozwijania strefy duchowej.  Ponadto wiara redukuje lęk przed śmiercią oraz wskazuje na najważniejsze wartości i zasady w życiu człowieka. Rozwój społeczeństw i kultur nie byłby możliwy bez stabilnej podstawy, jaką pozostaje religia.

Książki o tematyce religijnej – co czytać? To pytanie, które warto sobie zadać. Sięgając po właściwą pozycję, zyskamy szansę, by rozwijać swoją duchowość, pogłębiać empatię i doskonali system wartości. Czas spędzony z tego rodzaju książkami nie będzie stracony. Skłonieni do głębszych refleksji, lepiej poznamy samych siebie.

Poznajmy więc książki o tematyce religijnej, które warto przeczytać. Z pewnością odnajdziemy w nich głębię podbudowującą naszą wiarę. Wiele z tych pozycji prezentuje niekonwencjonalny sposób postrzegania religijności. Niektóre treści wydadzą nam się wręcz intrygujące.

Książka o tematyce religijnej, która skoncentrowana jest na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens istnienia to „Teologia w przyszłości

Pozycja ta oferuje również dojrzałe spojrzenie na chrześcijaństwo. Treść zawarta w pozycji jest efektem zgłębiania wiarygodnych źródeł. Przywołane zostają uznane autorytety starożytnych teologów. Przytoczone zostały wybrane, najważniejsze tezy ich autorstwa. Ponadto filozoficzne teorie oraz pradawne idee zostają zestawione ze współczesnymi, naukowymi doniesieniami. Okazuje się bowiem, że wszystkie te, tak różne przestrzenie mają jedną wspólną linię. Należy zaznaczyć, że fabuła książki została zapisana w postaci dialogu. Rozmowę na temat wiary, duchowości, sens istnienia i postaci Boga, prowadzić będzie wnuczek z dziadkiem. Dzięki temu zestawimy młodzieńcze, pełne wątpliwości przekonania z dojrzałymi wierzeniami.

Czytaj dalej

Książki o tematyce religijnej, które zasługują na szczególną uwagę to zbiór pozycji zatytułowany „Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie”. Autorem pozycji jest Bogdan Kluczyński, który we wstępie zaznaczył, że pozycje te dedykowane są wszystkim, dla których Jezus Chrystus jest postacią wyjątkową i poruszającą. Każda z tych trzech książek oferuję „pokrzepienie serc”. Korzyść tę osiągną czytelnicy nawet niebędący katolikami.

Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część I” to książka będąca niejako wprowadzeniem do tematyki prezentowanej w kolejnych częściach

Autor bardzo szczegółowo wyjaśnił, dlaczego zdecydował się oddać w ręce czytelników te publikacje. Jest przekonany, że będą one w stanie natchnąć wiarą nawet osoby uznające się za niewierzące. Zapoznamy się z najistotniejszymi informacjami wprowadzającym. Szeroko omówione zostały warunki życia w Palestynie w czasach Jezusa Chrystusa. Jak wiemy, przez tysiące lat zmieniło się bardzo wiele, więc domniemane okoliczności towarzyszące narodzinom i dzieciństwu Chrystusa należy analizować w odniesieniu do tła historycznego.

Czytaj dalej

Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Cześć II” to pozycja, która praktycznie w całości omawia publiczną działalność Zbawiciela

Będziemy poznawać tajniki dorosłego życia Chrystusa. Napotkamy sporo znanych nam już informacji oraz ciekawostek, z którymi mogliśmy nie spotkać się wcześniej. Zgromadzone treści zostały dokładnie przeanalizowane. Dzięki temu uwidocznione zostało, jak fakty z życia Chrystusa opisane przez poszczególnych Ewangelistów spajają się z ówczesnymi realiami życia. Dobitnie podkreślone zostało także całkowite poddanie się Jezusa w woli bożej.

Czytaj dalej

Dzieje nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część III” to książka ukazująca końcowy etap życia Zbawiciela

Jest to czas związane z podróżą Chrystusa do Jerozolimy. Dokładnie opisana została męka, śmierć,  Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Zbawiciela. Zestawienie treści religijnych z historycznymi pozwoliła autorowi na przeprowadzenie swego rodzaju analizy. Podawana przez teologów chronologia niektórych wydarzeń zdaje się bowiem niespójna z treściami podawanymi przez Ewangelistów. Na tematy te nadal toczą się spory, z którymi będziemy mogli się zapoznać.

Czytaj dalej

Książka o tematyce religijnej, którą także warto przeczytać to „Geneza duszy

Pozycja obejmuje zbiór utworów odnoszących się do wielu aspektów duchowej sfery człowieka. W trakcie czytania zostaniemy wtajemniczeni w podstawy Teozofii  i Filozofii Złotego Różokrzyża ujętej w ramy Lectorium Rosicrucianum. Dla osób, które wcześniej miały sposobność zaznajomić się z tematyką pozycja będzie dopełnieniem wiedzy. Dla czytelników, którzy pierwszy raz zetkną się z tymi terminami książka stanie się inspirującą wskazówką. Jest to w dużej mierze książka filozoficzna, więc skłoni nas do rozważań i najpewniej nieco innego spojrzenia na świat. Osoby, które potrzebują zgłębić własną duchowość, na pewno nie rozczaruję się tą pozycją.

Czytaj dalej

Imperatyw Boga” to książka skłaniająca do refleksji nad własną tożsamością

Fabuła uświadomi nam, że wiara w ogromnym stopniu wpływa na nasz sposób postrzegania. W pewnym sensie jest to zjawisko pożądane i jak najbardziej pozytywne. Niestety, kurczowo trzymając się narzuconego obrazu świata, tracimy obiektywność. Jesteśmy niejako zniewoleni przez religię, przez co nasze poczucie „ja” staje się „schizotożsamością”. Książka zaproponuje nam powrót do słowiańskich korzeni. Ponadto zostanie zaproponowane nam odkrywanie filozofii przyrody oraz syntezy serca i rozumu. Jesteśmy częścią świata, a nasza duchowość czyni nas wyjątkowymi. Lepsze zrozumienie potrzeb duszy pozwoli nam wzmocnić swą tożsamość.

Czytaj dalej

My Wieloświaty” to książka, która skłoni nas do refleksji nad miejscem i znaczeniem ludzkości we wszechświecie

Poznamy wiele ważnych pojęć, jak na przykład geometria transcendencji. To jedyna książka, która w zrozumiały sposób odnosi się do skomplikowanych treści ze sfery duchowej, religijnej, filozoficznej i naukowej. Szybko zostanie wytłumaczone nam, jak ogromne znaczenie ma energia każdej ludzkiej duszy. Nasze istnienie nie jest przypadkowe. Każde życie ma bezcenną wartość, która jest częścią większej, niematerialnej całości. Jesteśmy częścią Wszechświata i zasługujemy, by określać nas „elementem wieloświata”. Nauka już dawno potwierdziła, że podobnie, jak wszystkie żywe elementy przyrody mamy energię. Jej oddziaływanie nie znika w momencie fizycznej śmierci.

Czytaj dalej

Książki o tematyce religijnej powinny skłaniać nas do refleksji. Właśnie dlatego wiele z nich mówiąc o duchowości, nawiązuje także do psychologii i filozofii.

Meandry natury ludzkiej wiary i dominacji” to religijna, filozoficzna książka, która nawiązuje również do psychologii

Fabuła otwiera rozważania dotyczące miraży, które ludzkość potrafi traktować jako empiryczne wyjaśnienia. Natura ludzka nakazuje poszukiwać odpowiedzi i odkrywać prawdy dotyczące wszystkich obszarów życia. Niemożność uzyskania jednoznacznych wniosków skłania, by wysnuwać przypuszczenia. Choć dalekie są one od prawdy, częstokroć zyskują status rzeczywistych i potwierdzonych. Ludzka wyobraźnia oraz siła wiary sprawia, że  fikcja miesza się z faktami. Warto na moment odrzucić dogmaty, by ujrzeć siebie i świat w zupełnie innym świetle. Racjonalnie myśląc, zdołamy wyzwolić się z imaginacji. Dzięki książce dowiemy się, jak to zrobić.

Czytaj dalej

Jak działa energia? Czyli Rozwój Duchowy od podstaw” to książka dla wszystkich, którzy chcieliby odszukać odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne pytania

Dlaczego i po co żyjemy? Czym jest ludzka dusza? Czy po śmierci przeminę? Czy ziemskie cierpienie ma sens? Czy choroby są karą? Czy istnieje Bóg i czy mogę zwrócić się do niego o pomoc? Podobne pytania od zawsze intrygują ludzi. Wszyscy chcielibyśmy bowiem zyskać pewność, że nasz duch będzie mógł istnieć poza materialnym wymiarem. Skończoność jest zbyt przerażająca. Ta książka skłoni czytelników do podjęcia rozważań. Omówiono w niej wskazówki pozwalające na rozwój duchowy. W efekcie najpewniej będziemy potrafili udzielić odpowiedzi na choć jedno z wymienionych wcześniej pytań. Atutem pozycji pozostaje czytelny, łatwy do zrozumienia język.

Czytaj dalej

Za kulisami u Boga” to książka, w której znajdziemy wskazówki, jak przejść „12 faz rozwoju duchowego”

Warto wiedzieć, że proces ten zgodny jest ze schematem Newtona. Pytania o sens istnienia, prawdziwość wierzeń religijnych, czy istotę Boga, ludzie zadają sobie od zawsze. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, kto lub co kieruje naszym życiem.? Czy naprawdę mamy wolną wolę? Czy niektóre zdarzenia zostały już zaplanowane? Czy takie terminy, jak karma lub przeznaczenie są prawdziwe? W książce znajdziemy odpowiedzi na wiele egzystencjalnych pytań. Dzięki nim zrozumiemy, w jaki sposób odzyskać spokój ducha i wewnętrzną równowagę. Będzie nam również dane przeanalizować zupełnie inny niż prezentowany przez kościół sposób postrzegania duchowości. Zastanowimy się, czy znane nam dogmaty są prawdziwe.

Czytaj dalej

Zaświaty za kulisami” to książka, która dowodzi, że możliwe są kontakty poza fizyczne

Autor zdradza, jak nawiązać kontakt z duchowym energiami za pomocą pisma automatyczno intuicyjnego przy zachowaniu pełnej świadomości. Choć tego rodzaju praktyki znane są od dawna, dla wielu czytelników najpewniej będą nowością. To, czy skorzystamy z nich, by zajrzeć w zaświaty, będzie zależeć tylko od nas. Publikację możemy bowiem potraktować jako obszerny zbiór wiadomości, które nazbyt często są pomijane. Obalone zostają mity dotyczące egzorcyzmów i nawiedzeń. Autor stara się wyjaśnić, dlaczego kościół podtrzymuje wiernych w nieświadomości. Chce również przekonać wszystkich czytelników, że kontakt z bliskimi osobami, które odeszły w zaświaty jest możliwy.

Czytaj dalej

Wymienione pozycje to jedne z najchętniej czytanych książek o tematyce religijnej. Cieszą się one zainteresowaniem, ponieważ czasem każdy z nas potrzebuje zastanowić się nad sensem własnego istnienia. Jeśli ktokolwiek zastanawia się, jak zgłębić własną duchowość I odzyskać wewnętrzny spokój, wystarczy sięgnąć po jedną z tych pozycji.

http://tylkorelaks.pl/27-duchowosc-i-religia