Książki o edukacji - książki autorzy - Wydawnictwo Psychoskok
Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAktualnościKsiążki o edukacji

Książki o edukacji

20 stycznia 2021 / Agnieszka

Edukacja bezustannie podlega krytyce. Jakość programów nauczania i działań podejmowanych przez wychowawców wypada średnio. Dlaczego? Temat jakości szkolnictwa podejmują książki o edukacji.

 

Termin edukacja ma długą genezę. Zawsze jednak odnosił się do zjawiska wspierania rozwoju. Z łaciny educatio; od educere oznaczało opiekować się, wprowadzać lub wychowywać. Natomiast bliskoznaczne słowo edocere wskazywało na gruntowne nauczenie mające prowadzić jednostki ze stanu gorszego do lepszego. W Europie pojęcie edukacja szybko zaczęto tłumaczyć, jako zbiór zabiegów mających wspomagać zdolności życiowe jednostek do momentu osiągnięcia przez nie stanu dojrzałego człowieczeństwa. Edukacja będąca fundamentem każdego społeczeństwa od zawsze miała nauczać, wychowywać i kształtować właściwe postawy. Tę szczytny cel do dziś w pełni nie został osiągnięty. Na tę sytuację wpływają liczne zewnętrzne i wewnętrzne czynniki.

Według pedagoga Z. Kwiecińskiego: „edukacja to ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi, aby w najwyższym stopniu stały się one świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i własnego ja poprzez podejmowanie zadań ponad osobistych”. – Powszechna Encyklopedia Filozofii

Książki o edukacji obrazowo odnoszą się do stosowanych metod wychowawczych

Z założenia powinny one wspomagać rozwój psychiczny, emocjonalny, etyczny, duchowy i fizyczny do momentu usamodzielnienia się jednostki. Właściwie przygotowany człowiek powinien potrafić obierać i wypełniać plany. Niestety, ten cel edukacyjny nie zawsze udaje się osiągnąć. W efekcie wiele młodych dorosłych, a także dojrzałych osób ma problem, by odnaleźć się w społeczeństwie. To przykre skoro mają oni dać początek przyszłemu pokoleniu. Błędy i niewłaściwe działania wychowawcze negatywnie wpływają na życie. Traumy, szczególnie te z lat szkolnych, zawsze bowiem pozostawiają ślad w psychice. To dlatego, tak cenne są książki poruszające ten temat. Ucz się bez wychodzenia z domu

Książka o przerażającym obliczu edukacji to „Coś przeminęło

Ukazuje ona szkołę przypominającą pole bitwy. Walki o zadowolenie dyrektora toczone są przy pomocy intryg i podstępnych knowań. W tej bezdusznej, prowincjonalnej placówce Jeden gest tego człowieka może wskazać, kto zostaje, a kto musi odejść. Nie może więc dziwić postępująca demoralizacja i zanik przyzwoitości oraz moralności. Nauczyciele tracą autorytet, natomiast uczniowie swoją godność. Losy wiejskiej nauczycielki Miry pozwoliły zobrazować przerażający wymiar edukacji. Ta pięćdziesięcioletnia związana uczuciowo z dyrektorem kobieta pomimo wieku stara się być aktywna społecznie i towarzysko. Czerpanie zadowolenia zawsze utrudniały jej jednak błędy popełnione w młodości oraz zawiłe, rodzinne relacje. Gdy Mira znajdzie się na kolejnym życiowym zakręcie, podejmie zdecydowane kroki. Nie straciła przecież nadziei na pozytywną odmianę losu. Tylko, czy jej się uda? Ta skłaniająca do refleksji książka ukazuje intrygujące perypetie wiejskiej nauczycielki i wstrząsający obraz partykularnej szkoły.

Czytaj dalej

Dowcipna, pełna sarkazmu i trafnych porównań książka o edukacji nosi tytuł „Erekcja wzrostu

Obśmiano w niej absurdy polskiegoszkolnictwa. Akcja toczy się w Gaciach Halnych. Ta niewielka miejscowość rządzi się swoimi prawami. Życie mieszkańców wydaje się całkiem zwyczajne, ale to jedynie pozory. Jednym z problemów pozostaje spadek jakości nauczania. Tej komplikacji powinna próbować zaradzić kadra pedagogiczna. Niestety dyrektorka myśląc jedynie o własnym interesie, rezygnuję z pełnionej funkcji, nie wskazując następcy. W efekcie szybko pojawią się chętni do objęcia tej posady. O stanowisko dyrektora szkoły ubiegać będzie się wójt i woźna z kontrowersyjną przeszłością. Kto zostanie wybrany? Chodź decyzja wyborców, zdaje się oczywista, wynik może bardzo zaskoczyć. W Gaciach Halnych zdarzyć może się wszystko. Tutaj policja ustanowiła własny kodeks karny, lokalne media bezustannie poszukują sensacji nawet tam, gdzie jej nie ma, a proboszcz koncentruje się jedynie na szansie wzbogacenia. W tej wsi edukacji grozi katastrofa. Lektura tej pozycji dostarcza silnych wrażeń. Tematyka obyczajowa została połączona z sensacyjnymi, kryminalnymi i romansowymi wątkami. Wielu pozytywnych odczuć odbiorcom dostarczy także, wyprawa wraz z głównymi postaciami do Nowego Yorku.

Czytaj dalej


Książki o edukacji przedstawione powyżej warto przeczytać. W zrozumiały sposób odnoszą się bowiem one do problemów szkolnictwa. Przecież:

„Jedno z najbardziej radykalnych stanowisk głoszących, czym jest edukacja, pochodzi od Russella Langforda, który wskazuje, że proces edukacyjny zachodzić może jedynie w instytucjach oświatowych. Jego zdaniem nie można mówić o edukacji poza szkołą”. – Marcin Muszyński, Edukacja i uczenie się, Rocznik Adragogiczny.

Czytajmy więc książki o edukacji, by dowiadywać się, jak wspomagać kadrę nauczycielską i uczącą się młodzież.