Czym jest poezja? - książki autorzy - Wydawnictwo Psychoskok
Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAktualnościCzym jest poezja?

Czym jest poezja?

1 kwietnia 2020 / Agnieszka

Swego czasu sztuka poetycka była uznawana za wartościowszą od prozy. Wiersze pozwalały wyrażać wszystko, co najważniejsze. A jak jest obecnie? Czym jest poezja? Dlaczego powinniśmy z nią obcować?

Choć poezja towarzyszy nam od zarania dziejów, do dziś nie udało się stworzyć definicji mogącej jednoznacznie określić tę artystyczną twórczość. Poezja jest wieloznaczną przestrzenią. Wiersze natomiast to utwory pisane w jej ramach. Uznaje się, że poezja to mowa wiązana, synonim liryki oraz literatura piękna. W ciągu setek lat następowały jednak znaczące zmiany w sposobie jej charakteryzowania.

Początki poezji greckiej są niejasne. Poszukując jej śladów w mitach, dowiadujemy się, że pierwsi greccy poeci uważali, że poezja powstała dzięki interwencji bogów. W okresie archaicznym coraz wyraźniejszy staje się motyw ułudy poetyckiej, a za czasów sofistów perswazyjna funkcja mowy nakazuje filozofom analitycznie podejść do znaczenia wierszowanych utworów. Arystoteles uważał, że poezja jest czymś naturalnym i przyjemnym, a pisane w jej ramach utwory mają charakter oczyszczający. W średniowieczu jednak wartość sztuki poetyckiej znacznie osłabła. W kolejnych epokach wielokrotnie zyskiwała i traciła na znaczeniu. Nigdy jednak nie przestała być ważna.

W języku polskim termin poezja pojawił się dość późno. Zgodnie z zapiskami pochodzącymi z dawnych słowników wskazywał on, że:

poezja oznacza pracę poety oraz tworzone przez niego utwory. Wykorzystywane bardzo swobodnie hasło poezja w XIX wieku zawęziło się do twórczości obejmujące jedynie utwory wierszowane, wzniosłe i piękne, a ostatecznie po dziś dzień słowo poezja stało się synonimem liryki.

Poezja jest wyjątkową twórczością literacką. W krótkiej formie pozwala bowiem utrwalać wszystko, co najważniejsze. Ludzie od zawsze odczuwali potrzebę zapisywania swoich myśli i odczuwanych emocji. Sztuka poetycka szczególnie w formie wierszowanej wychodziła naprzeciw tym potrzebom. Lubimy czytać wiersze, bo wprowadzają nas w stan zamyślenia. Skłaniają do cennych refleksji, pozwalając na moment zagłębić się we własnych myślach i uczuciach.  Kobieca wrażliwość wyrażana poezją przekona nas, jak wiele potrafi odczuć kobieca dusza – https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/kobieca-wrazliwosc-wyrazana-poezja/

Czym jest poezja?

No to pytanie najpełniej odpowiadają poeci. To oni przecież za jej pomocą przekazują odbiorcom cenne uwagi i spostrzeżenia. W rozmowie przeprowadzonej z poetami przez Magdalenę Rybak odnajdujemy kilka ważnych refleksji. Zdaniem poetki Anny Piwkowskiej poezja jest niemalże mistyczna:

„Poezja jest oczywiście tajemnicą i jak każdą tajemnicę próbujemy ją zgłębić. To rodzaj żywiołowej mowy, transu i modlitwy jednocześnie. To także język, który, jak mówił Josif Brodski, „wie lepiej”. – poetka Anna Piwkowska

W nieco inny sposób termin poezja stara się zdefiniować Tomasz Różycki. Wypowiedź poety poniekąd uświadamia, jak niezwykłą formą jest sztuka poetycka:

„Poezja jest częścią literatury, tą częścią, która ma działanie halucynogenne. Samo napisanie wiersza wymaga wprowadzenia się w odpowiedni nastrój i to powoduje, że nastrój przenosi się na odbiorców”. – Tomasz Różycki

Jarosław Mikołajewski wskazuje natomiast na uniwersalny charakter poezji jako formy nieznającej żadnych ograniczeń:

„Poezja to mowa bezdomna, sieroca. Mowa, która bierze ze wszystkich języków świata, ale sama nie jest żadnym językiem: jest, w każdym swoim wcieleniu, jednorazową wypowiedzią, która powstaje, kiedy w umyśle poety lub w świecie dzieje się coś poza wszelkim porządkiem”. – Jarosław Mikołajewski

Czym jest poezja? Czym jest wiersz?

To pytania, na które nie sposób uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Zdaje się jednak, że docenianie sztuki poetyckiej nie wymaga poznania żadnych definicji. Zamiast szukać wyjaśnień, pozwólmy oczarować się wierszom. Niech poszerzą nasze horyzonty myślowe i skłonią nas do refleksji.

Męska poezja bywa minimalistyczna, w kilku słowach potrafi jednak wyrazić wszystko to co najważniejsze

Damian Jackowiak przygotował skłaniający do refleksji tomik poetycki, poświęcony uczuciom towarzyszącym ludziom w zmaganiach życiowych. Na pierwszym planie wyraźnie zarysowała się miłość w wielu odsłonach. Przeczytamy o kochaniu niosącym nadzieję, zauroczeniu drugim człowiekiem, które nigdy nie doczeka spełnienia oraz emocji, która uwzniośla.

Bezkompromisowy, niebojący się trudnych słów, piszący na granicy absurdu i realizmu, a jednocześnie wielbiciel idei romantyzmu. Taki właśnie jest Damian Jackowiak.

Melodyjny tytuł tego tomu: „Gdybym umiał zaśpiewałbym Tobie serenadę” to przedsmak silnych emocjonalnych doznań. Ta skromna objętościowo pozycja zawiera ważny przekaz. Odbiorcy mogą być pewni, że wiersze Damiana Jackowiaka na długo zapadają w pamięci. Wpływ na jakość tej pozycji z pewnością ma skupienie autora na psychologicznych aspektach poruszanych tematów.

Czytaj dalej

Wyjątkową wartość poezji poznamy dzięki cenionej w Polsce i za granicą poetce Elizie Segiet

Bardziej być” to tomik wierszy, który niczym opowieść mówi o współczesnym człowieku i jego problemach. Podmiotem lirycznym jest boleśnie doświadczona przez los kobieta. W kolejnych utworach odnajdziemy jej szczere zwierzenia. Przykre przeżycia zepchnęły jej myśli w czarną otchłań. Czuję się nikomu niepotrzebna, wyalienowana, niesprawiedliwie skrzywdzona. Balansuje więc na granicy życia i egzystencji. Z czasem zaczyna jednak kiełkować nadzieja. To impuls, by może ostatni raz spróbowała zrobić coś dla siebie. Poetka skupiła się na najważniejszych wartościach w życiu człowieka. Wspomniane zostały pełne szczęścia wzniosłe sytuacje, ale również te, które okazują się wstydliwe, czy bolesne. Innymi słowy, dotknięta została pełna emocji istota człowieczeństwa.

Czytaj dalej

Emocje wyzwoli w nas „Słońce za mgłą

Wiersze zgromadzone w tym tomiku, autorstwa Barbary Wrzesińskiej, poruszają egzystencjalną, bliską każdemu z nas tematykę. Wspomniane zostają momenty pełne szczęścia, spokoju ducha i miłości. Nie pominięte zostały jednak chwile przykre i bolesne. Natkniemy się także na utwory nawiązujące do sytuacji wywołujących złość, rozgoryczenie, czy poczucie niesprawiedliwości. Ludzkie życie jest bowiem zapisane różnorodnymi zdarzeniami i odczuciami. Tomik uczy wyciągania wniosków z każdej przeżytej chwili. Wszelkie momenty wnoszą do naszej egzystencji coś ważnego. W wielu zdarzeń nie da się cofnąć, ale to one nadają niepowtarzalny charakter naszej życiowej drodze. Warto się nad tym zastanowić. Jest to piękna skłaniająca do refleksji poezja. Zachwyt pięknem natury uświadomi nam niezwykłość świata.

Czytaj dalej

Żywe cienie” skłonią nas do zadumy

To kolejny rozbudzający emocje tomik poetycki autorstwa Barbary Wrzesińskiej. Tym razem zaczytując się w kolejnych wierszach, będziemy zastanawiać się nad kondycją współczesnego świata. Dostęp do nowoczesnych technologii zmienił wiele. Wnikając w wirtualny świat, gdzieś zatracamy jednak sens. Pora spróbować go odnaleźć. Dzięki poezji wyruszymy w podróż w głąb siebie. Choć na moment zapomnimy o pędzie codzienności, by zadumać się nad najważniejszymi wartościami w życiu człowieka. Dobra materialne, za którymi coraz więcej z nas podąża, nie mogą przesłonić nam istoty istnienia. Większość ze zgromadzonych w tomiku utworów cechuje nostalgia, smutek i poczucie bezsilności. Znajdziemy jednak wiersze, które rozbudzą w nas nadzieję i poczucie szczęścia.

Czytaj dalej

Wiersze pisane emocjami odnajdziemy natomiast w tomiku „Natchnienie” Ewy Oleksiuk

Przekonamy się, że miniatura poetycka może być niczym diament rzucony na szary proch rzeczywistości. Wszystkie wiersze zebrane w tej pozycji pisane były pod wpływem impulsu. Jeden moment, jedna myśl, jedna obserwacja, czy odczucie zostało „zamknięte” w strofach. Czytelnicy zostaną zachęceni, by spróbować zwizualizować sceny ujęte w wierszach. To jak wyraźnie zdołamy je ujrzeć, zależna będzie jedynie od naszej wyobraźni.

Czytaj dalej

Kołysana wiatrem” to tomik poezji Barbary Wrzesińskiej – poezja pełna emocji

Utwory zaprezentowane w tym zbiorze są niezwykle sensualne, emocjonalne. Autorka przelewa swoje uczucia na kartki papieru, każdy wers, każde słowo jest przesycone jej nastrojem i emocjami. To wiersze, które melodyjnie suną razem z wiatrem, delikatnie otulają czytelnika, sprawiając, że wciąż pragnie więcej… W niektórych utworach podmiot liryczny zwraca się do Boga – to Jemu dziękuje, szuka drogi do Niego.

Czytaj dalej

 

Poezja to wieloznaczna przestrzeń, w której warto się zanurzyć

Nawet najkrótszy wiersz zdoła poruszyć nasze wnętrze, skłaniając do wartościowych refleksji. Sięgając po powyżej przedstawione tomiki, z pewnością się o tym przekonamy.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

https://www.psychoskok.pl/kategoria-produktu/poezja/