Beletrystyka religijna - co czytać? - książki autorzy - Wydawnictwo Psychoskok
Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAktualnościBeletrystyka religijna – co czytać?

Beletrystyka religijna – co czytać?

6 lutego 2020 / Agnieszka

Sfera sacrum i związane z nią wierzenia łagodzą ludzkie lęki. To dlatego dużą popularnością cieszy się beletrystyka religijna. W jej ramach znajdziemy książki katolickie oraz uduchowione, skłaniające do refleksji pozycje filozoficzne.

„Wiara to dotykanie sercem” św. Augustyn z Hippony

 

Pęd życia sprawia, że na co dzień zwykliśmy myśleć jedynie o sprawach przyziemnych. Niezliczona ilość zadań do wykonania, problemów i obowiązków, nakazuje nam koncentrować się na tym, co namacalne. Gdy dotykają nas tragedie, nieukojone obawy, czy duchowe wątpliwości, odwołujemy się jednak do wiary. To religia zbliża nas bowiem do sfery sacrum, redukując lęki i obawę przed śmiertelnością. Właśnie dlatego niemalejącą popularnością cieszą się książki o tematyce religijnej. To lektury, po które powinny sięgać poszukujący pokrzepienia.

Beletrystyka religijna skierowana jest do osób wierzących oraz poszukujących umocnienia swojej wiary. Dział ten obejmuje książki katolickie oraz uduchowione pozycje filozoficzne. Sięgający po te lektury, mogą liczyć na refleksyjne doznania. Chwil zadumy i głębokiego zamyślenia na pewno nie będzie brakować. Możemy też być pewni, że w tym przypadku czytanie zagwarantuje nam duchową odnowę.

Książki o tematyce religijnej – co czytać?

https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/ksiazki-o-tematyce-religijnej-co-czytac/

Sprawdźmy więc, jakie książki oferuje nam beletrystyka religijna. Wiele z pozycji o tematyce religijnej prezentuje niekonwencjonalne, pogłębione podejście duchowości. Z całą pewnością są to książki dla chcących pogłębiać swoją wiarę.

Książki o tematyce religijnej, po które powinien sięgnąć każdy katolik, przygotował Bogdan Kluczyński. Autor „ku pokrzepieniu serc” napisał składającą się z trzech części książkę „Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie”. Lektura przybliża niezwykłość osoby Zbawiciela. Przytoczone, liczne szczegóły prezentują fakty, które często pomija się na etapie nauki religii w szkole. Teraz mamy jednak szansę je poznać.

Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część I” to swego rodzaju obszerne wprowadzenie. Dowiemy się, w jakim celu powstały owe książki i do jakiej grupy odbiorców są skierowane. Co ważne, w tej części autor zapewnia, że wnikliwa lektura książek będzie w stanie rozbudzić wiarę nawet w sercach osób uznających się za niewierzące. W celu stopniowego wprowadzania odbiorców w arkana poruszanej tematyki obszernie omówione zostały warunki, które w latach narodzin Chrystusa panowały w Palestynie. Dzięki temu łatwiej będzie nam zrozumieć znaczenie i kontekst niektórych wydarzeń. Tło historyczne to element, który nie mógł zostać pominięty.

Czytaj dalej

„Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część II” dokładnie omawia działalność Zbawiciela. To bardzo istotny etap w życiu Chrystusa, który wpłynął na życie i światopogląd wielu ludzi. Pozycja odwołuje się do powszechnie znanych informacji, ale prócz nich w treści znalazły się mało znane ciekawostki. Na rzecz uwidocznienia spójności pomiędzy poszczególnymi Ewangeliami, a warunkami życia w ówczesnej Palestynie autor przeprowadził dokładną analizę opisanych w Piśmie Świętym faktów. Ta część w całości koncentruje się na dorosłym życiu Zbawiciela, więc podkreślone zostało także całkowite zawierzenie przez Chrystusa woli Bożej.

Czytaj dalej

„Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie. Część III” to pozycja koncentrująca się na ostatnim etapie życia Zbawiciela. Omówiona została podróż Jezusa do Jerozolimy. Szczególna uwaga została oczywiście przywiązana do momentu męki, śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa. W celu pełnego oddania wyjątkowości tych wydarzeń autor zestawił treści religijne z danymi historycznymi. Okazuje się, że chronologia podawana przez niektórych teologów jest niezgodna z informacjami przedstawionymi przez Ewangelistów. Na łamach książki omówiono toczący się pomiędzy tymi stronami spory.

Czytaj dalej

Książka dla katolika, która oferuje dojrzałe spojrzenie na chrześcijaństwo to „Teologia w przyszłości”. Rozważania nad sensem istnienia podbudują naszą wiarę. Treść zawarta w pozycji została podparta wiarygodnymi źródłami. Potwierdzają to fragmenty, w których przytoczone zostały sentencje znanych starożytnych teologów. Atutem pozycji pozostaje także fakt, że pradawne idee i filozoficzne dogmaty zestawiono ze współczesnymi doniesieniami naukowymi. Dzięki temu zrozumiemy, że łączy je wspólna linia pojęciowa. Pomimo doniosłej tematyki książkę czyta się z łatwością. Fabuła celowo została bowiem zawarta w postaci dialogu. Rozważania na temat sensu istnienia, duchowości, wiary i Boga toczy się pomiędzy dojrzałym mężczyzną i jego wnukiem. Dojrzałe przemyślenia ścierają się więc z młodzieńczymi wątpliwościami.

Czytaj dalej

Imperatyw Boga” to natomiast pozycja w niekonwencjonalny sposób odnosząca się do tematyki wiary. Przyjdzie nam zastanowić się nad własną tożsamością. Wiadomo, że przyjęte wierzenia w znacznym stopniu wpływają na nasze życie. Stanowią swego rodzaju stelaż moralny. To on wskazuje nam wartości pożądane oraz zachowania i skłonności wykraczające poza normy etyczne. Z całą pewnością jest to pożądane oblicze wiary. Niestety, kurczowe, niepodlegające analizie zawierzenia niektórym treściom, ogranicza naszą świadomość. Tracąc obiektywizm, pozwalamy zniewolić własne „ja” i nieświadomie ulegamy „schizo tożsamości”. Ta książka pozwoli nam powrócić do słowiańskich korzeni. Będziemy mogli poznać syntezę serca i rozumu oraz filozofię, przyrody. Tym samym, na nowo odkryjemy zgodne z prawami natury potrzeby naszej duszy.

Czytaj dalej

Książka o tematyce religijnej, którą warto przeczytać to „Geneza duszy”. W pozycji zebrano cenne materiały odnoszące się do duchowej sfery człowieczeństwa. Wszystkie treści zostały zaprezentowane w łatwy do zrozumienia sposób. Wiele osób z niektórymi zagadnieniami najpewniej zetknie się pierwszy raz. Dotyczy to między innymi podstaw Teozofii i Filozofii Złotego Róźokrzyźa ujętych w ramy Lectorium Rosicrucianum. Możemy być jednak pewni, że wszystkie terminy są czytelnie objaśnione. Nabywając nowe informacje, uzyskamy szansę, by poszerzyć swoją duchowość. Dla osób, które wcześniej interesowały się tematyką, pozycja okaże są doskonałym dopełnieniem już posiadanej wiedzy. Ponieważ przede wszystkim jest to książka filozoficzna, którą podparto psychologią, zostaniemy skłonieni do wielu cennych refleksji.

Czytaj dalej

Meandry natury ludzkiej wiary i dominacji” to religijno-filozoficzna pozycja, w której odwołano się także do wiedzy psychologicznej. Fabuła objaśnia niezwykłą specyfikę ludzkiego umysłu, który bezustannie poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące sensu istnienia. Zrozumiemy, że potrzeba uzyskania empirycznych wyjaśnień, od zawsze przyczynia się do wytworzenia miraży. Czyżby wiara była jedynie wytworem ludzkich umysłów? Wyobraźnia jest w stanie wywołać bardzo realistyczne odczucia. Wystarczy utrwalać je latami, by zyskały status niezaprzeczalnej prawdy. W trakcie lektury podejmiemy się rozważań, mających wyjaśnić te kwestie. Pozyskamy także wskazówki, w jaki sposób wyzwolić się z imaginacji. Dzięki temu zaczniemy być bardziej świadomymi.

Lubimy czytać

Książka o tematyce religijnej to także „Za kulisami Boga”. W trakcie lektury przejdziemy 12 faz rozwoju duchowego. Warto przejść ten zgodny ze schematem Newtona proces. Finalnie pogłębimy bowiem własną świadomość. Uzyskamy także odpowiedzi na wiele egzystencjalnych pytań. Od zawsze ludzie pytają przecież o sens własnego istnienia. Kim jest Bóg? Czy mamy wolną wolę? Czy naszym życiem kieruje przeznaczenie? Czy ciało to jedynie „mieszkanie” duszy? To kilka z wielu zapytań, z którymi mierzy się ta publikacja. Poznając konkretne dane, wskazówki i czytelne informacje na temat duchowości, osiągniemy wewnętrzną równowagę.

Czytaj dalej

Z całą pewnością podejmiemy się również samodzielnej analizy prawdziwości prezentowanych przez kościół dogmatów. „Zaświaty za kulisami” dopełniają tematykę pozycji „Za kulisami Boga”. Informacje na temat wiary i duchowości zostaną poszerzone o zagadnienie życiodajnej energii. Nie jest tajemnicą, że każda istota żywa wyzwala energetyczną aurę. Takie pojęcia, jak moc kwantów, czy Siła przyciągania, poruszane są nawet przez środowiska naukowe. Ta publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikom wiadomości na temat duchowych energii. Czytelne wskazówki pozwolą nam nawiązać z nimi kontakt za pomocą pisma automatyczno-intuicyjnego. To, czy skorzystamy z tej wiedzy, zależeć będzie jedynie od nas.

Czytaj dalej

Zaprezentowane pozycje dowodzą, jak zróżnicowana pozostaje beletrystyka religijna. Bez względu więc na to, czy potrzebujemy pokrzepienia, duchowego wsparcia, umocnienia wiary, czy pogłębienia własnej tożsamości religijnej, znajdziemy książkę, która nam w tym pomoże.