Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokInneTeologia w przyszłości
teologia-w-przyszlosci
Pobierz fragment: PDF EPUB MOBI

40,00  32,00 

wersja ebook dostępna na portalu ebooki123.pl

Teologia w przyszłości

Kategoria:

Bardzo osobisty tekst napisany przez  człowieka poszukującego sensu funkcjonowania w doczesności przełomu XX i XXI wieku. Treść książki obraca się wokół pytania o sens ludzkiego istnienia w doczesności.

Autor dociekliwie poszukuje odpowiedzi na to pytanie w kontekście: religii, kultur, systemów politycznych. Owocem tych poszukiwań jest ustalenie, że człowiek został powołany przez Boga, aby tworzy na podobieństwo Boże. Tworzenie stanowi sens ludzkiej egzystencji w doczesności.

Zaprezentowane przez autora spojrzenie na chrześcijaństwo i jego rolę w rozwoju cywilizacji, może sprawić, ze wiele osób uzna, że jest to swego rodzaju theology fiction. Po głębszym przemyśleniu, zrozumiemy jednak przekaz i wartość pozycji, dzięki której możemy odnaleźć odpowiedzi na najistotniejsze pytanie stawiane sobie przez ludzi.

Format

15.0×21.0 cm

Ilość stron

406

ISBN

978-83-8119-002-2

Oprawa

miękka

Rok wydania

2017

  • 4 out of 5

    Teologia w przyszłości stanowi ciekawą próbę połączenia filozofii, teologii i nauk ścisłych. Krzysztof Hochman stawia odważne i niewątpliwie nowatorskie tezy historiozoficzne, które udowadnia w sposób racjonalny i wyważony, korzystając przy tym z narzędzi wszystkich trzech dyscyplin. Twórczo powołuje się na uznane autorytety starożytnych teologów, przytaczając zarazem ich główne tezy i w sposób syntetyczny i przystępny prezentując ich dorobek. Ciekawie – i w sposób uzasadniony – zestawia ze sobą i zgrabnie łączy odniesienia do filozofii (przede wszystkim starożytnej) i do najnowszych osiągnięć nauk ścisłych. Autor powołuje się na najnowsze badania z dziedziny biologii, chemii i fizyki, umiejętnie wplatając je w tok swego wywodu i traktując jako zręczne narzędzia dowodzenia własnych hipotez. Niezaprzeczalną wartością książki jest umiejętność autora wchodzenia w dialog z największymi umysłami filozofii i teologii.

    Krzysztof Hochman nie boi się dyskutować z utrwalonymi w tradycji stwierdzeniami, skrupulatnie kwestionować każde niedostatecznie uargumentowane według niego ustalenie i punktować każdą dostrzeżoną lukę w rozumowaniu swoich wielkich poprzedników. Autor nieustannie konfrontuje zastane formuły z otaczającą nas rzeczywistością i pyta, co one dla nas oznaczają. Teologia w przyszłości każe nam ustosunkować się w jakiś sposób do zaprezentowanych w niej tez i stanowi wyzwanie intelektualne dla każdego czytelnika.

  • 5 out of 5

    Człowiek od zawsze poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, wiary, śmierci, codziennego bytu i celu do którego należy podążać. Na odwieczne pytania typu „być albo nie być”, „kim jestem”, „dokąd zmierzam”, czy „jaki mam cel do spełnienia”. Sądzę, że na wiele z nich można znaleźć odpowiedź w książce Krzysztofa Hochmana. Przeczytałam ją z ogromnym zainteresowaniem analizując poszczególne zagadnienia. Dała mi ona wiele powodów do przemyśleń nad, wydawało by się, oczywistymi prawdami. W trakcie jej lektury rodzi się wiele pytań ale też chwile zatrzymania, by zastanowić się nad sensem przeczytanych słów. Wnioski, jakie się nasuwają prowadzą do nowych odkryć i duchowych przeżyć. Dają możliwość świadomego podążania drogą wiary, dokonywania właściwych wyborów a nie ślepego przyjmowania tego, co inni od lat nam narzucają w postaci utartych schematów, dogmatów i norm społecznych. Z pewnością jest to ciekawy materiał do dyskusji a nie gotowe recepty na życie.

    Cała recenzja: https://ezo-ksiazki.blogspot.com/2017/11/388-teologia-w-przyszosci.html

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *