Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAktualnościRozważania filozoficzne – co czytać?

Rozważania filozoficzne – co czytać?

4 września 2020 / Agnieszka

Rozmyślanie to podstawowa aktywność intelektualna. Stawianie sobie pytań, poszukiwanie odpowiedzi oraz prowadzenie wewnętrznego dialogu poszerza samoświadomość. Zainspirują nas do tego rozważania filozoficzne. Sprawdźmy, które warto poznać.

 

O wartości procesu rozumowania w „Rozprawie o metodzie” pisał uznawany za ojca nowożytnej filozofii Kartezjusz. Jego słynne twierdzenie”cogito ergo sum”– „myślę, więc jestem”, zwraca uwagę na oczywistość myślenia, które dane jest każdemu, pozwalając dochodzić do podstawowej wiedzy i kreować sądy. Wszyscy rozmyślamy, zagłębiamy się we własne myśli i tą drogą poszerzamy swoją samoświadomość. Jest to w pełni naturalne. Filozofowanie to podstawowa aktywność intelektualna. Najprościej proces ten można tłumaczyć jako snucie refleksji, mędrkowanie.

„Filozofowanie zalicza się do poznawczych aktywności intelektualnych, stanowi ono specyficzny rodzaj rozumowania. Każde rozumowanie przebiega między dwoma biegunami: pytaniem i odpowiedzią i polega na rozwiązywaniu problemów Z tego powodu rozumowanie nazywa się również myśleniem problemowym lub pytajnym, a jako takie ściśle wiąże się z myśleniem twórczym” – Aldona Pobojewska, Co to znaczy filozofować?, „Analiza i Egzystencja” 15 (2011)

Rozważania filozoficzne – co czytać? Warto sprawdzić, by móc pogłębiać samoświadomość. Poznając przemyślenia innych, zostaniemy zainspirowani do snucia twórczych wywodów. Tą drogą poszerzymy swoje horyzonty myślowe i pogłębimy wiedzę. Filozofowanie zapewnia także przyjemne chwile twórczego zamyślenia. Skłonieni do refleksji zastanowimy się nad wieloma istotnymi kwestiami.

Poznajmy więc godne uwagi rozważania filozoficzne. Doceńmy mądre sentencje oraz czerpmy inspiracje z myśli innych. Ten sposób zagwarantujemy sobie intelektualny relaks.

Do podjęcia rozważań filozoficznych zachęci nas „Reguła”. Jest to książka, którą można uznać za skłaniającą do refleksji literaturę piękną. Fabuła zwróci naszą uwagę na kilka istotnych kwestii. Zastanowimy się, czy koleje naszego losu są wynikiem przypadku, czy przeznaczeniem. Może bowiem niektóre zdarzenia są odgórnie zaplanowane?. Przykładem może stać się osoba biblijnego Judasza. Bez niego historia Zbawiciela potoczyłaby się zupełnie inaczej. Teraźniejszość podobnie jak przeszłość wpływa na przyszłość. Wszystko, co czynimy, będzie miało dalekosiężne konsekwencje. Nad każdym poważniejszym krokiem warto się więc zastanowić.

„Reguła przekracza pozornie wymiar rzeczywistości, ale jest bardziej realna od życia, ponieważ splata się z nim sięgając korzeniami poza strefę naszych zmysłów, jakby tworzyła z nią jedność od początku świata”. – Leszek Mieszczak, „Reguła”

Czytaj dalej

Inspirujące rozważania filozoficzno-religijne znajdziemy w książce „Meandry natury ludzkiej wiary i dominacji”. Ponieważ pozycja skoncentrowana jest na niezwykłości ludzkiego umysłu, nie pominięto także wiedzy psychologicznej. W trakcie lektury rozważymy znaczenie odwiecznych poszukiwań sensu istnienia. Zastanowimy się także, w jaki sposób umysł człowieka stara się uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące sfery duchowej. Potrzeba uzyskania empirycznych wyjaśnień przyczynia się do wytwarzania wyobrażonych miraży. Należy więc zadać sobie kluczowe pytanie. Czyżby wiara była jedynie imaginacją? Ta książka rozważa tę kwestię. Znajdziemy w niej również wskazówki, w jaki sposób uwolnić się od różnych przekonań.

„W umysłach ludzkich rodzą się pytania, na które szuka się odpowiedzi, by pojąć niepojęte, a to determinuje do przemyśleń, jak powinno się postępować przed piętrzącymi się problemami, by wyjaśnić niewyjaśnione i pojąć niepojęte. Te retoryczne pytania towarzyszą ludzkości we wszystkich etapach bytności na kartach historii”. – Tadeusz Zajęcki, „Meandry natury ludzkiej wiary i dominacji”.

Czytaj dalej

Rozważania filozoficzne na temat znaczenia wiary w życiu człowieka umożliwi nam „Teologia w przyszłości”. Obecnie nauka częściowo wypiera religię. Duchowe potrzeby skłaniają jednak ludzi do poszukiwania wsparcia religijnego. Ta zawarta w formie rozmowy książka porusza najistotniejsze tematy związane z wiarą.Dialog toczy się pomiędzy dziadkiem, a wnukiem. Ściera się więc ze sobą światopogląd młodego, niedoświadczonego człowieka i sposób postrzegania osoby dorosłej. Uzyskamy dojrzałe spojrzenie na chrześcijaństwo potrzebne ludziom XXI wieku. Dzięki temu zbliżymy się do wyjaśnienia wielu egzystencjalnych kwestii.

„Ta książka nigdy pewnie nie będzie bestsellerem… To jest tekst dla wąskiego kręgu ludzi dojrzałych, w swoim duchu, do zadania sobie pytania o sens swojego istnienia w doczesności i świadomie poszukujących odpowiedzi. Bez tej dojrzałości tego tekstu nie da się zrozumieć…”. – Krzysztof Hochman

Czytaj dalej

Cenne rozważania filozoficzne zostały zebrane w książce „Iluminacja wieku młodością zroszonego”. Zrozumienie treści zebranych w pozycji ułatwia specyficzna forma wyrazu. Fabułę rozpoczyna romantyczny, wierszowany utwór. To on wprowadzi nas w nastrój sprzyjający filozofowaniu. Metaforyczne, liryczne opowiadania zabiorą nas w refleksyjną podróż.Podążymy za głównym bohaterem. Będzie on wędrował po parku, natrafiając na przedmioty, ludzi, sytuacje i trudne do wyjaśnienia obrazy. Rozmyślając nad ich znaczeniem, ostatecznie bohater przejdzie proces umysłowego „oświecenia”. Przemyślenie istotnych kwestii, pozwoli mu dojść do bezcennych wniosków, które staną się stelażem „moralnego szkieletu”.

„Ja również – wzorem bohatera obecnej sceny – przykucnąłem sobie, a gdy plecami odczułem stabilne oparcie płożącego dumnie konaru, mogłem bez przeszkód dalej analizować” – Wojciech Noszczyk, „Iluminacja wieku młodością zroszonego”..

Czytaj dalej

Co czytać? To pytanie, na które w kontekście rozważań filozoficznych warto poszukać odpowiedzi. Jest bowiem wiele pozycji koncentrujących się na prezentowaniu pogłębionych przemyśleń. Z całą pewnością warto przekonać się, co zaoferuje nam „Geneza duszy”. W tej pozycji zebrano utwory poruszające istotne kwestie dotyczące sfery duchowej człowieka. Pozyskamy sporo przydatnych informacji, a także intrygujących wskazówek. Filozofowanie okaże się więc prawdziwą przyjemnością. Wiele osób pierwszy raz zagłębi się w podstawy Teozofii i Filozofii Złotego Różokrzyża ujętej w ramy Lectorium Rosicrucianum. Przeczytanie tej natchnionej pozycji, każdemu pozwoli poszerzyć świadomość.

„Lustrowanie zewnętrznego świata to nie tylko odnajdywanie się w nim, lecz także odczytywanie na podstawie alegorii nacechowanych duchową wiedzą, wewnętrznych przemian kreowanych przez to samo Słońce… Wielu z nas za przewodem Jego łaski zostało przebudzonych z nieświadomego snu”. – Tomasz Jurgielewiczz, „Geneza duszy”.

Czytaj dalej

Wszystkie zaprezentowane powyżej książki zainspirują nas do podjęcia intelektualnej aktywności, jaką jest rozmyślanie. Poszukując pozycji prezentującej cenne rozważania filozoficzne Wiemy już więc, co czytać.